• Bellen
 • Mailen
 • Whatsapp
 • Kennis maken
 • Puur slapen; dit is waar het in de kern om gaat en wat je jouw kleintje ook zo graag gunt

  Gratis kennis maken
  • Gecertificeerde slaapcoach
  • Online / video hulp in heel Nederland of op locatie
  • Persoonlijke aanpak
  • Liefdevolle methode
  • 0-3 jaar

  Privacyverklaring

  In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens om ga. Daarmee wil ik graag voldoen aan de grondbeginselen (transparantie) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Ik respecteer  jouw privacy als bezoeker van de website www.puurslaapcoaching.nl en als gebruiker van mijn diensten en producten. Ik doe mijn uiterste best die privacy te beschermen.

  Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

  De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

  1. Verantwoordelijkheid

  Puur Slaapcoaching, gevestigd in Drunen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  2. Persoonsgegevens die ik verwerk

  Puur Slaapcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam (indien opgegeven)
  • E-mailadres (indien opgegeven)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het intake formulier in te vullen in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens en IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  3. Hoe ik persoonsgegevens verwerk

  Ik vergaar en verwerk verder op verschillende manieren:

  • Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als je:
   • een product of dienst aankoopt
   • een account op de website aanmaakt
   • je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt
   • je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen
   • mij feedback geeft
  • Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan onze website opgeslagen. Vooralsnog wordt geen gebruik gemaakt van pixels.

  4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

  Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet-persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan je IP-adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren en meer vragen je informatie te geven zoals je naam en e-mailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om je te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden.

  Betreft de betalingen: je betaalinformatie wordt niet opgeslagen behalve als nodig om de betaling uit te voeren en de rechten en plichten van de transactie te honoreren. Betalingen kunnen lopen via een externe betaalprovider, waardoor de betaalinformatie ook niet voor mij zichtbaar is. Alleen dat je hebt betaald.

  Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

  Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@puurslaapcoaching.nl, dan verwijder ik deze informatie.

  Bij het leveren van sommige diensten, zoals het consult, vraag ik een intake formulier in te vullen. Met de nadrukkelijke toestemming van de ouders/ voogd verwerk ik soms gegevens van de baby of het kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in artikel 9.

  5. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  Puur Slaapcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling;
  • Verzenden van de nieuwsbrief na toestemming;
  • Het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
  • Om goederen, publicaties en (online) diensten bij je af te leveren;
  • Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

  Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

  6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming

  Puur Slaapcoaching kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Slaapcoaching tussen zit.
  Puur Slaapcoaching kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

  • WordPress – website
  • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
  • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
  • Ons boekhoudkantoor
  • Een virtueel assistent die o.a. helpt om nieuwsbrieven te versturen, online trainingen op te zetten, de website te beheren en producten en diensten te leveren
  • Consulten worden verwerkt in een tekstverwerker en omgezet naar Adobe Acrobat en bewaard op de persoonlijke, beveiligde harde schijf

  Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

  Puur Slaapcoaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Neem contact met mij op via email als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

  7. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

  Puur Slaapcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je te allen tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

  Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
  • Voor- of achternaam
  • E-mailadres
  Zolang je klant bent in het algemeen:
  • Voor- of achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  Bij een consult:

  Bewaar ik je naam en e-mailadres alsmede de intake tot drie maanden na het consult. Zo kan ik je ook nog goed helpen bij een follow-up. Het toestemmingsformulier gaat het archief in.

  Wanneer jij je uitschrijft of wanneer de consultperiode is geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

   Gratis kennismakingsgesprek aanvragen

   Vul het onderstaande formulier in dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op!

   Winkelwagen0
   Er zijn geen producten in de winkelwagen!